MENU
Aula_close Layer 1

Forældrerådet ved skolens fritidsdel

Forældrerådet ved skolens fritidsdel


Forældrerådets sammensætning:

  • Minimum 4 forældre samt 2 suppleanter valgt af og blandt de forældre, der har børn i skolefritidsordningen.
  • Lederen af fritidsdelen.
  • 1 repræsentant valgt af og blandt personalet


Forældrerådet debatterer / orienteres om:

  • Fritidsdelens økonomi, herunder større indkøb
  • Pædagogisk linje for fritidsdelen
  • Årsplaner
  • Læreplaner
     

Forældrerådet kan af egen drift tage ethvert emne vedrørende fritidsdelen op til drøftelse på forældrerådets møder. Møderne i forældrerådet afholdes minimum 4 gange årligt og alle med samme mødetidspunkt som skolebestyrelsesmøderne. Forældrerådet / skolebestyrelsen kan ønske mødet afviklet som et fællesmøde. Der afholdes mindst et årligt fællesmøde mellem forældrerådet og skolebestyrelsen.

Forældrerådet arbejder i møder og udfærdiger selv dagsorden og referater fra møderne.

Forældrerådet er en frivillig ordning, der på Ans Skole fungerer fint og ligger til grund for et udbytterigt samarbejde.