MENU
Aula_close Layer 1

Godkendelse af undervisningsmidler

Skolebestyrelsens godkendelse af undervisningsmidler

Ved undervisningsmidler forstås såvel undervisningssystemer som øvrigt undervisningsmateriale til brug i undervisningen på klassen samt materiale til Det Pædagogiske Servicecenter.

Fa
gudvalgene udvælger og prioriterer materialer til anskaffelse for de enkelte fag på såvel kort som lang sigt. Materialeønskerne drøftes med materialeudvalget, som træffer beslutning om indkøb.

Indkøb af nye undervisningssystemer fremlægges for skolebestyrelsen til godkendelse.

Undervisningsmaterialer, der indeholder kontroversielle moralske, religiøse, etiske, politiske eller lignende anstødsmomenter, forelægges ligeledes til godkendelse i skolebestyrelsen.