Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Elevrådsarbejde

Elevrådsarbejde

Skolens leder skal tilrettelægge elevrådsarbejdet således:

 • At valget til elevrådet foregår i april måned
 • At elevrådet konstituerer sig selv ved første møde efter valget
 • At elevrådet vælges blandt 7. – 9. klasserne
 • At elevrådet er en naturlig del af den demokratiske proces på skolen
 • At opgaverne og arbejdet udformes og foregår på elevernes præmisser
 • At alle elever får god information om, hvad elevrådets arbejde/opgaver består af, således at de kan tage stilling og gøre deres indflydelse gældende
 • At det nye elevråd hurtigt får udformet handleplan og eventuelt får revideret vedtægterne for elevrådet
 • At initiativer / beslutninger i elevrådet, når det er muligt, får en hurtig sagsbehandling og udførsel på skolen
 • At der i alle led af arbejdet med og omkring elevindflydelse er støtte fra lærerne, således at der til stadighed sker en fortsat stimulering af elevdemokratiet
 • At elevrådets skolebestyrelsesrepræsentanter får den fornødne hjælp i forbindelse med skolebestyrelsens dagsorden – samt hjælp til formidling om skolebestyrelsens arbejde til elevrådet
 • At der til enhver tid er udpeget en kontaktlærer, der er tildelt fornøden tid til at inspirere og vejlede elevrådet i dets arbejde. Bl.a. lære dem om at udfærdige dagsorden og referater
 • At kontaktlæreren udpeges på grund af interesse for elevrådsarbejdet
 • At elevrådet tildeles en andel af overskuddet fra kantinen