Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Specialundervisning og -støtte

Specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte


Formål
At specialundervisning – herunder differentiering, holddeling, støttetimer, læsekurser, matematikkurser, AKT, særlige aftaler, supervision, IT-rygsække – gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

Mål

  • at alle elever skal opleve anerkendelse og støtte i forhold til at kunne opfylde elevens faglige og sociale mål
  • at alle elever bliver så dygtige, som de kan


Organisering

Støtten kan være til den enkelte elev, til klassen, til læreren eller til lærerteamet samt foregå både i og udenfor klassen. Det tilstræbes i størst mulig omfang, at støtte til enkelte elever ikke sker på bekostning af deltagelse i de fag-faglige timer. Ofte bruges UUV-timerne til formålet.

Skolens ansvar

  • at alle indsatser og tiltag sker i et tæt samarbejde med forældrene
  • at der sættes mål og retning for indsatsen
  • at der arbejdes professionelt og vedvarende ud fra et anerkendende perspektiv
  • at lærerne og det øvrige pædagogiske personale får den nødvendige viden


Forældrenes ansvar

  • at klassens forældre støtter op om skolens inkluderende initiativer
  • at alle forældre hjælper til med at styrke fællesskabet i den enkelte klasse