Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Den åbne skole

Den åbne skole

Formål
Den åbne skole, hvor skolen samarbejder med og inddrager det omgivende samfund, skal fremme variation i skoledagen og åbne nye veje til læring, der kan højne trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne.

Mål
• at aktiviteterne i Den åbne skole fremmer kobling mellem teori og praksis
• at Den åbne skole indtænkes i skoleårets planlægning og i særdeleshed i både valgfagsdage og kontaktlærerdage
• at aktiviteterne styrker elevernes evne til innovation og nytænkning
• at det indgår i skolens uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Skolens ansvar
• at Den åbne skole indtænkes på alle årgange
• at det bliver en del af årsplanlægningen
• at det tilstræbes at inddrage forældre i planlægning og gennemførelse af aktiviteter knyttet til Den åbne skole

Forældrenes ansvar
• at man anser Den åbne skole-aktiviteterne som en naturlig del af et skoleforløb på Ans Skole

Den åbne skole kan både være en del af den fagdelte undervisning og den understøttende undervisning. Det er skolens personale, der afgør, om eksterne tilbud er relevante i forhold til elevernes læring.

Dette princip er vedtaget af skolebestyrelsen januar 2018 og evalueres i skoleåret 2019-20.