Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation skole og hjem

Kommunikation mellem skole og hjem

Kommunikationen mellem skole og hjem er vedkommende, rettidig og saglig.

Formål

Ans Skole vægter en tæt og konstruktiv kommunikation mellem skolen og hjem, så skole og forældre i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål

-at kommunikationen mellem skole og hjem af alle parter opleves som anerkendende, åben og respektfuld
-at kommunikationen bygger på dialog
-at det er let for forældre at holde sig opdateret omkring deres barns skolegang
-at skolen er orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevernes skolegang
-at kommunikationen på alle platforme følger disse etiske principper; kommuniker aldrig, når du er vred. Lad informationen være saglig. Skriv kun, hvad du selv ønsker at læse

Skolens ansvar

-at der med jævne mellemrum informeres om klassens/årgangens trivsel, én evaluering af perioden siden sidste information og planlagte aktiviteter fremadrettet
-at informationsniveauet er tilpasset klassens/årgangens behov og tilgængeligt via Intra
-at skolen informerer hjemmet, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer
-at skolens ansatte svarer så hurtigt som muligt på henvendelser fra forældre – som hovedregel indenfor 2 arbejdsdage.

Forældres ansvar

-at holde sig orienteret om deres barns skolegang og give skolen relevant viden
-at forældre, der er bekymrede omkring deres barns skolegang, tager kontakt til de involverede lærere og pædagoger med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, rettes der henvendelse til skoleledelsen
-at forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, så vidt muligt tager direkte kontakt med det andet barns forældre, for i fællesskab at finde en løsning
-at forældre i videst mulig omfang kun kontakter skolens ansatte indenfor normal arbejdstid (7.30-17.00)

Formidling og opfølgning

Godkendt på skolebestyrelsesmødet april 2016. Princippet evalueres i skoleret 2016/2017. Evalueret maj 2017.