Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fagfordeling

Fagfordeling på Ans Skole

Formål

Fag- og opgavefordelingen på Ans Skole skal sikre en optimal udnyttelse af de personalemæssige ressourcer skolen råder over. Ledelsen har ansvaret for fag- og opgavefordelingen, men den skal foretages efter dialog med de ansatte samt med respekt for nedenstående principper.

Skolens ansvar

Ans Skole er en afdelingsopdelt skole med følgende opdeling: Indskolingen for 0.-3. klassetrin, mellemtrinnet for 4.-6. klassetrin og udskolingsafdelingen for 7.-9. klassetrin. Endvidere er der placeret en afdeling for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelse på Skolen i Nørskovlund. Den enkelte lærer er tilknyttet til en afdeling. Tilknytning til en afdeling indebærer, at man som lærer har en væsentlig del af undervisningen i denne afdeling.

At teamdannelsen sker under hensyn til lærernes ønsker om teamplacering, men andre faktorer spiller også ind jf. indledningen. Det vil være ønskeligt, hvis begge køn er repræsenteret i lærergruppen omkring den enkelte klasse.

At der er kontakt og faglærerskifte i løbet af skoleforløbet – normalt efter 3. og 6.klassetrin. Ved kontaktlærerskifte uden for disse intervaller skal det tilstræbes, at det ikke sker samtidigt med, at det andet teammedlem ”forlader” klassen. Kommende kontaktlærer i 1. klasse får timer i børnehaveklassen.

Ved skemalægning prioriteres parallellægning.

Især på de yngste årgange, og på Skolen i Nørskovlund er det vigtigt, at der tilknyttes få lærere til en klasse.

Det er vigtigt, at lærerne har solide faglige kompetencer (liniefag, kurser og undervisningserfaring) i de fag, de skal undervise i. Samtidigt er det afgørende at lærerne underviser i de fag som de brænder for.

Ovenstående princip er gældende for hele det pædagogiske personale på skolen såfremt de har timer i skoledelen.