Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktlærerordning

Kontaktlærerordning på Ans Skole

Kontaktlærerfunktionen på Ans Skole betyder, at den traditionelle klasselærerfunktion er delt på flere personer.

Formål

Kontaktlærerordningen har til formål at komme tættere på den enkelte elev med henblik på at sikre opfyldelsen af de 3 hovedformål med skolereformen:

 1. vi skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 2. vi skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 3. tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis


Mål

 • at ordningen fremmer skole-hjem-samarbejdet
 • at ordningen inddrager forældrene og eleverne i arbejdet med læringsmål
 • at årgangssamarbejdet mellem lærerne bliver fremmet og derved sikrer det fælles kendskab til eleverne
 • at styrke årgangsfællesskabet og herigennem fremme trivsel og fællesskab for alle elever
 • at vi kommer tættere på den enkelte elev både vedrørende faglige resultater og den enkelte elevs trivsel
 • at vi gennem samarbejde omkring opgaveløsningen får flere resurser i spil


Skolens ansvar

 • at kontaktlærerne på en årgang udgør kontaktlærerteamet og sammen med de tilknyttede pædagoger og lærere indgår i årgangsteamet
 • at der er tydelighed omkring hvordan kontaktlærerteamet har fordelt de tidligere klasselæreropgaver – både udadtil og indadtil
 • at kontaktlærerteamet holder forældrene orienteret om faglige og trivselsmæssige tiltag på klassen/årgangen
 • at fordelingen af eleverne blandt kontaktlærere på en klasse/årgang giver mening for alle parter
 • at alle de tidligere klasselæreropgaver også løses i en kontaktlærerordning
 • at der gives et råderum til at løfte kontaktlærerrollen med en mødestruktur som understøtter opgaven og giver tid til den enkelte elev


Forældrenes ansvar

 • at bruge elevens kontaktlærer som indgang til spørgsmål om trivsel og det generelle faglige niveau
 • at holde sig orienteret om deres barns skolegang og give kontaktlæreren relevant viden


Formidling og opfølgning

Orientering om udformningen af kontaktlærerordningen for de enkelte klasser/årgang indgår som punkt på forældremødet ved skoleårets start.


Dette princip er gældende fra april 2016 og evalueres i skolebestyrelsen i skoleåret 2016/2017. Evalueret maj 2017.