Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kontaktlærerordning

Kontaktlærerordning på Ans Skole

Kontaktlærerfunktionen på Ans Skole betyder, at den traditionelle klasselærerfunktion er delt på flere personer.

Formål
Kontaktlærerordningen har til formål at komme tættere på den enkelte elev, så vi i tæt samarbejde med forældre og elever får fremmet nedenstående:

 1. at vi får udfordret alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 2. at vi får mindsket betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 3. at vi får fremmet tilliden til og trivslen i skolen blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis


Mål

 • at ordningen fremmer skole-hjemsamarbejdet og inddrager forældrene og eleverne i arbejdet med læringsmål
 • at årgangssamarbejdet mellem lærerne bliver fremmet og derved sikrer det fælles kendskab til eleverne
 • at styrke årgangsfællesskabet og herigennem fremme trivsel og fællesskab for alle elever
 • at vi kommer tættere på den enkelte elev både vedrørende faglige resultater og den enkelte elevs trivsel
 • at vi gennem samarbejde omkring opgaveløsningen får flere ressourcer i spil
 • at der i skole-hjemsamtalerne formidles et samlet overblik over elevens tilgang til skolegangen med input fra kontaktlærer, forældre og elever


Skolens ansvar

 • at fordelingen af eleverne blandt kontaktlærere på en klasse/årgang giver mening for alle parter
 • at der gives et råderum til at løfte kontaktlærerrollen med en mødestruktur, som understøtter opgaven og giver tid til den enkelte elev
 • at kontaktlærerne på en årgang udgør kontaktlærerteamet og sammen med de tilknyttede pædagoger og lærere indgår i årgangsteamet
 • at der er tydelighed omkring, hvordan kontaktlærerteamet har fordelt opgaven - både udadtil og indadtil
 • at kontaktlærerteamet holder forældrene orienteret om faglige og trivselsmæssige tiltag på klassen/årgangen
 • at der er afsat ressourcer til at opgaven kan løses i et team uafhængigt af klassestørrelse eller antal klasser på en årgang


Forældrenes ansvar

 • at bruge elevens kontaktlærer via kontaktbogstråden som indgang til spørgsmål om trivsel og det generelle faglige niveau
 • at holde sig orienteret om deres barns skolegang og give kontaktlæreren relevant viden
 • at bruge faglæreren, når der opstår fag-faglige spørgsmål
   

Formidling og opfølgning
Orientering om udformningen af kontaktlærerordningen for de enkelte klasser/årgange indgår som punkt på forældremødet ved skoleårets start.

Dette princip er gældende fra november 2022 og evalueres i skolebestyrelsen 2024