Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lejrskoler og ekskursioner

Lejrskole og ekskursioner


Formål:

Lejrskoler på Ans Skole har til formål at fremme elevernes muligheder for at arbejde på tværs af fagene og at tilgodese de sociale relationer eleverne imellem.

Lejrskoler skal tilrettelægges, så der er et klart fagligt indhold og en målsætning, så man kan sikre, at eleverne får en lærerig oplevelse samtidig med, at man får styrket det sociale sammenhold. Lejrskoler er en del af skolens undervisning og der er mødepligt for eleverne.

Lejrskoler

  • 3. årgang med én overnatning
  • 6. årgang består af Silkeborg Kommunes tilbud om lejrskole på Ahl Hage
  • 9. årgang består af en lejrskole i Danmark eller alternativt, som en udlandsrejse
  • Skolen i Nørskovlund afvikler hvert andet år en lejrskole til Ahl Hage


Forældrebetaling

Ved alle lejrskoler betaler forældre for forplejning. P.t. 150,00 kr./dag i 9. klasse og 75,00 kr./dag i 6. klasse (Ahl Hage-takst).

På 9. årgang afholder skolen udgifter til turen indenfor en fastsat ramme. Hvis elever, forældre og lærere omkring en årgang i enighed ønsker, at lejrskolen på 9. årgang skal afvikles som en udlandsrejse, eller lejrskolen planlægges med oplevelser, som ligger udenfor lejrskolens undervisningsmæssige formål, kan forældrene gennem fælles opsparing eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler, der kan dække udgifter, der ikke betales af skolen.

Ekskursioner

Ekskursioner indgår som en del af skolens undervisning. Skolen betaler alle udgifter til transport og diverse entre udgifter m.m. Ekskursioner, der primært har et socialt sigte, f.eks. biografture, teaterture m.m., betales af hjemmene.