Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

Udskoling

Udskolingsafdelingen er fysisk placeret på Ans Skole, hvor vi på Z-gangen pt. har 4 klasser med 7-9 elever i hver. Klasselokalerne er indrettet med både et fællesbord og individuelle arbejdspladser. Da det sociale spiller en stor rolle i sammensætningen af klasserne, kan der være et stort spænd i fagligt niveau i den enkelte klasse. Størstedelen af undervisningen i dansk og matematik er derfor individuelt tilrettelagt, hvor undervisningen i engelsk, samfundsfag, kristendomskundskab og historie som udgangspunkt er fællesbordsundervisning, tilrettelagt så alle klassens elever kan deltage i samtalen.

Placeringen på Ans Skole giver mulighed for at anvende faglokaler, som fx madkundskab, sløjd og fysik/kemi, når en elevgruppe kan drage fordel af det i de mere praktisk orienterede fag. Hvis en elev fagligt vurderes at kunne indgå i en af distriktsskolens klasser i et givent fag, og kan magte den personlige/sociale udfordring det er at indgå i en klasse i almen-delen, er der mulighed for at kunne gå mellem den trygge base på z-gangen og den distriktsskoleklasse, man er tilknyttet. Elever, der fagligt set er alderssvarende, tilbydes at gå til 9.klasses-prøve i de pågældende fag, oftest matematik, dansk og engelsk, som regel fordelt på 9. og 10. klasse.

Eleverne i udskolingen følges tæt af skolens UU-vejleder, som i samarbejde med lærere og forældre skaber mulighed for praktik og brobygningsforløb på de ungdomsuddannelser, der er relevante for den enkelte elev. De fleste af afdelingens elever afslutter grundskolens 10. klasse, hvorefter de fortsætter på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), produktionshøjskole eller erhvervsskole.

Hvert andet år (ulige år) er udskolingsafdelingen på lejrskole på Ahl Hage.