Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ansættelser

Ansættelser på Ans Skole

Disse principper gælder alle ansættelser af personale på Ans Skole med undtagelse af skolelederansættelse. Ansættelse af vikarer foretages af ledelsen.

Ved almindelige lærer- og børnehaveklasselederstillinger fungerer skolebestyrelsen som ansættelsesudvalg. Skolebestyrelsen planlægger og gennemfører ansættelsesforløbet. Bestyrelsen afgiver til skolens leder en udtalelse om, hvem man ønsker ansat. Skolens leder foretager herefter den endelige ansættelse. Hvis der er tale om ansættelse af lærere, der skal undervise på Skolen i Nørskovlund udvides ansættelsesudvalget med den respektive afdelingsleder og en medarbejderrepræsentant fra samme sted. Bestyrelsen kan i øvrigt ad hoc beslutte at indkalde relevante personer til at deltage i ansættelsesforløbet.

Ved ansættelse af pædagoger og pædagogmedhjælpere nedsætter bestyrelsen et udvalg bestående af: formand for bestyrelsen, 1 forældrevalgt bestyrelsesmedlem, 2 medlemmer fra forældrerådet i SFO, TR, afdelingslederen og skolelederen. Udvalget planlægger og gennemfører ansættelsesforløbet. Udvalget afgiver til skolens leder en udtalelse om, hvem man ønsker ansat. Skolens leder foretager efterfølgende den endelige ansættelse.

Vedr. ansættelse af ledende personale (afdelingsleder/SFO-leder, pædagogisk leder m.m.) udgør bestyrelsen ansættelsesudvalget. Skoleforvaltningen deltager med en repræsentant. Bestyrelsen kan beslutte at indbyde relevante personer - f.eks. personale- og forældrerådsrepræsentanter fra SFO ved ansættelse af SFO-leder - til at deltage i ansættelsesforløbet. Bestyrelsen planlægger og gennemfører ansættelsesforløbet. Bestyrelsen afgiver til skolens leder en udtalelse om, hvem man ønsker ansat. Skolens leder foretager herefter den endelige ansættelse.