MENU
Aula_close Layer 1

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning


Formål
Den understøttende undervisning (UUV) bidrager til, at eleverne får mulighed for at lære på forskellige måder og gerne med en høj grad af kobling mellem teori og praksis.

Mål

  • at UUV i så høj grad som muligt tager udgangspunkt i elevernes forudsætninger og behov og bidrager til et rigt læringsudbytte
  • at skolen tilstræber, at eleverne gennem UUV kan afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, eleverne tilegner sig i undervisningen
  • at UUV fremmer en varieret skoledag, og eleverne får mulighed for motion og bevægelse
  • at både lærernes og pædagogernes kompetencer bringes ind i UUV


Skolens ansvar

  • at årsplanen for UUV sikrer, at Ans Skoles mål for UUV opfyldes
  • at vi skaber rammer for, at en del af lektiearbejdet kan foregå i UUV
  • at orientere om elevernes skolearbejde og progression


Forældrenes ansvar

  • at følge med i elevernes skolearbejde og progression. Det er meget vigtigt for eleverne og deres glæde ved skolegangen, at forældrene interesserer sig for og følger med i elevernes skolearbejde
  • at man i samarbejde med skolen er med til at hjælpe eleven tilbage, hvis eleven skulle være kommet bagud med skolearbejdet
  • at man støtter elevernes lektiearbejde, da der altid vil være opgaver, som skal løses udenfor skoletiden. Eksempelvis læsetræning eller større opgaver som stile eller ugeopgaver

 

Godkendt på skolebestyrelsesmødet april 2017 og evalueret i skoleåret 18/19.